TAZE BETON ANALİZLERİ
Buradasınız: Anasayfa / TAZE BETON ANALİZLERİ
TAZE BETON ANALİZLERİ

TAZE BETON NUMUNESİ ANALİZLERİ

Laboratuvarımız, Taze Betonların karakterizasyonuna yönelik bir dizi analiz ve test yapmaktadır. Tarafsız, bağımsız ve yetkin personellerimizle gerçekleştirilen analizlerde sektörde 25 yıllık deneyimle hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu süreci ele alırken, güncel standartlar ve destekleyici teknolojik ekipmanlarla gerek enstrümental gerek yaş metotlarla kimyasal ve/veya fiziksel özelliklerini raporlandırıyoruz. Ulusal ve Uluslararası Yöntemlerle (TSE, ISO, ASTM vb) enerji maddelerine ilişkin gelişmeleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Başlıca faaliyetlerimize dair açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 

Ayrıca TURKAK Tarafından Yetkilendirildiğimiz Faaliyet Alanları ve İlgili Standartlarla ilgili;

Kapsam Tablomuzu incelemek için tıklayınız.

Canlı Destek almak için tıklayınız.

 

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

Çimentonun, suyun, agreganın (ve gerektiğinde, katkı maddelerinin) birlikte karılması sonucunda elde edilen beton karışımı, şekil verilebilir, yumuşak bir karışımdır. Ancak, çimento ve suyun birleştiği anda başlayan hidratasyon devam ettikçe, çimento hamuru giderek katılaşır. Taze beton, henüz tamamen katılaşmamış, şekil verilebilir durumdaki betondur.

TAZE BETONDA İŞLENEBİLİRLİK POMPALAMA VE KIVAM

Taze betonun kolayca karılabilmesi, segregasyon yapmadan taşınabilmesi, yerleştirilebilmesi, sıkıştırılabilmesi ve yüzeyinin düzeltilebilmesi, betonun ne ölçüde işlenebilir olduğunu göstermektedir. O nedenle, bu özeliklerin tümü işlenebilirlik adı altında tek bir özelik olarak ifade edilmektedir. Yeterli işlenebilirliğe sahip olmayan taze beton, sertleştiğinde, yeterli dayanımı ve dayanıklılığı gösteremez, işlenebilirlik özeliği, betonun yapısından kaynaklanan şu özelikler ile ilgilidir Taze beton kütlesinde akma başlatacak kuvvete karşı betonun göstereceği direnç (kayma dayanımı), Akma başladıktan sonraki hareketlilik (akıcılık),Betonu oluşturan malzemelerin birbirine ne ölçüde bağlandıkları, böylece, segregasyona karşı göstereceği direnç (kohezyon), ve Yerleştirilmeyi ve yüzeyinin düzeltilmesini etkileyen yapışkanlık.

TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI (TS EN 12350-1)

Hazır betondan numune üretim alanında ya da şantiyede alınmaktadır. Numune alımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • TS EN 12350-1 Standardına uygun olarak hazır betondan numune alınmalıdır.
 • Her numune, ayrı beton yükü veya ayrı transmikserden alınmalıdır
 • Numune, transmikser oluğundan boşaltılan betonun ilk veya son kısmında alınmamalıdır. 1-2 m3 beton boşaltıldıktan sonra alınmalıdır. Alınacak numunenin homojen karışmış olması ve betonu temsil etmesi gerekmektedir.
 • Taze beton sıcaklığı ve ortam sıcaklığı yapılmalıdır.
 • Numune alma ve numuneleri taşımanın her safhasında beton; kirlenmeye, bünyesinde su girme ve kaybetmeye, ayrışmaya, fiziksel hasar görmeye ve marjinal sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.
 • Beton numune kalıba doldurulmadan önce tekrar karıştırma kabı içerisinde kare ağızlı kürek kullanılarak yeniden karıştırılmalıdır.
 • Beton numuneleri, kalıplara yüksekliği 10 cm‘yi geçmeyen, eşit tabakalar halinde doldurulmalıdır. 150 veya 200 mm’lik küpler iki, 150/300 mm’lik silindirler üç tabakada doldurulmalıdır.
 • Sıkıştırma çubuğunun darbeleri, kalıp en kesit alanına eşit şekilde dağıtılmalıdır. İlk dökülen tabakanın sıkıştırılmasında çubuğun kalıp tabanına sertçe çarpmamasına, diğer tabakaların sıkıştırılması sırasında da, bir önceki tabakaya fazla girmemesine dikkat
 • Her tabaka, sıkıştırma çubuğu ile en az 25’er defa şişlenmelidir. Sıkıştırma sonrasında, kalıbın dış kenarlarına, sıkıştırma çubuğu darbelerinden geriye kalan boşluklar doluncaya kadar tokmak ile hafifçe vurulmalıdır.
 • Kalıbın üst yüzeyinden taşan fazla beton, çelik mala veya perdah malasına kesme hareketi yaptırılarak alınmalı ve beton yüzeyi dikkatlice düzeltilmelidir.
 • Numuneler; zarar verilmeden, görünür ve kalıcı şekilde Numune kayıtları (alındığı gün ve saat, beton dayanım sınıfı, şantiye kodu, üretici şirket ve tesisin adı, transmikser plakası, irsaliye numarası) titizlikle saklanmalıdır.

NUMUNENİN SAKLANMASI (TS EN 206)

 • Numuneler; alındıkları yerden taşınmadan kalıp içerisinde 16 – 72 saat arası bir süre boyunca saklanır. Numuneler yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar dış etkilerden, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunmalıdır.
 • Numuneler dış ortamla doğrudan temas halinde bırakılmamalıdır. Yağış, yüksek sıcaklık, yabancı maddeler ve sarsıntı numunelerin sağlıklı sonuç vermesini olumsuz etkiler.
 • Numuneler düz bir zemin üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde standartta belirtilen toleranslar aşılır. Numuneler gerçekçi olmayan basınç dayanım değerleri verir.
 • Numuneler, 20±2 °C veya sıcak iklimlerde 25 ± 2 °C sıcaklıkta, rüzgârdan ve nem kaybından korunacak bir ortamda (ıslak bez ve plastik örtü altında veya kapalı bir kasada)

NUMUNENİN NAKLİYESİ

 • Numuneler yeterli dayanıma ulaştıktan sonra nakledilebilir. Prizini ve dayanımını tam almamış numunelerin taşınması yapısal hasara neden olacağından yanlış değerlendirme yapılmasına neden olabilir.
 • Numunelerin bir araç ile nakliye edilecek ise numunelerin sarsılmalardan asgari düzeyde etkilenmeleri sağlanmalıdır. Bunun için özel düzenekler kullanılabilir.
 • Numunelerin taşıma işlemi sırasında aşırı sıcaklık değişimleri ve rutubet kaybından etkilenmesi önlenmelidir.

NUMUNENİN KALIPTAN ÇIKARILMASI

 • Numuneler kalıptan hasarsız bir şekilde çıkarılmalıdır. Bunun için basınçlı hava veya su kullanılabilir. Tokmakla kalıp etrafına vurarak numune çıkarılması tavsiye edilmez.
 • Taze betonun kalıplardan alınması esnasında, kalıplar içerisinde, kalıplar çeperine yapışan çok ince harç tabakasından başka kalıntı bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Hasar görmüş numuneler değerlendirmeye alınmamalıdır.

NUMUNENİN KÜR HAVUZUNA KONULMASI (TS EN 12390-2)

 • Kalıplardan çıkarılan beton numuneler kırım yapılacak güne kadar 20±2°C sıcaklıktaki su içerisinde veya % 95 nemli ortamda kür görmeli
 • Kür havuzu suyu kirece doygun olmalıdır.
 • Numunelerin tamamının su içerisinde kalması sağlanmalıdır.
 • Numuneler havuza rastgele değil belli bir sistem dâhilinde yerleştirilmelidir. Bu sayede kırım günü gelen numune kolayca bulunabilir.

ORTAM KOŞULLARININ KÜR SÜRESİNCE KONTROLÜ

 • Belirli sürelerde kür havuzu suyu değiştirilmelidir.
 • Standarda uygun sıcaklık değişimi olan bir ortam sağlanmalı ve ortam sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir.

 

SLUMP DENEYİ (TS EN 12350-2)

Betonun kıvam sınıfını belirlemek için yapılan bir deney. çökme deneyi olarak da bilinir. Bu deneyde slump konisi kullanılır.

Bu koni, betonla 3 seferde doldurulup, her seferde beton 25 defa şişlenerek iyice yerleştirilir. aslında bu şişleme sayısı, standartların öngördüğü bir rakam olup, beton sınıfına göre ±5 değiştirilebilir.

Bu işlemden sonra slump konisi, 5 saniye içerisinde, hafif bir burgu yapılarak çekilir ve içindeki beton bir miktar çöker (slump denen şey budur; betonun çökmesidir). çökme miktarı (uzunluk olarak) ölçülür. örneğin; beton 12 cm. çökmüşse, "slump 12" denir. beton ne kadar akışkan ise, slump o kadar fazladır.

Slump deneyi, neticesi her ne kadar kullanılan agreganın boyutu, tipine ve miktarına bağlı olsa da, beton katkı maddelerinin hazır beton imalatında yaygınlaşmaya başlamasından önce betonun dayanımı hakkında yaklaşık fikir verebilecek bir deneydi. günümüzde ise bu tür bir geçerliliği olmamasına rağmen (çünkü katkısız 12 slump gelen beton, aynı su/ çimento oranı ile ve akışkanlaştırıcı katkı maddeleri eklenerek 18 slump gelebilir, üstelik uzun vadede dayanımı katkısız betondan fazla da olabilir) , şantiyelerde betonun kıvam sınıfına karar verilebilmesi için halen önemli neticeler veren bir deneydir.

Kapsam Tablomuzu incelemek için tıklayınız.

Canlı Destek almak için tıklayınız.Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın