Su Analizleri
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
SU ANALİZLERİ
SU ANALİZLERİ

BETON TEMAS

>   Beton Temas suyu olarak betona etkili sular, betonu kimyasal yönden etkileyerek onun başta mukavemet olmak üzere diğer özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek kalitesini düşürür ve hizmet süresini azaltır.

Yapılan analizler;

PH TS EN ISO 10523
Alkalinite TS 3790 EN ISO 9963-1
Klorür  TS 4164 ISO 9297
Sülfat TS EN 5095
Magnezyum TS 6228 EN ISO 7980
İletkenlik TS 9748 EN 27888
Amonyum (NH4) TS 4112
Permanganat İndeksi TS 6288 EN ISO 8467
Kireç Çözücü Karbonik Asit TS 3440

 

KUYU-SONDAJ (SULAMA)

>   Sulama suyu olarak kullanılan sular en az gübrenin bileşenlerinde bulunan hammaddeler kadar önemli bir faktördür. Bu nedenle bu suların hem kimyasal hem de fiziksel açıdan analiz edilmesi büyük önem taşır. Kuyu suları genellikle temiz ve doğrudan kullanıma alınacak sular olmakla birlikte, kullanıma alınmadan önce mutlaka analizinin yapılması ve öyle kullanıma alınması gerekir.

Yapılan analizler;

Kalsiyum TS 6228 EN ISO 7980 1008
Magnezyum TS 6228 EN ISO 7980 1008
Sodyum TS EN ISO 9964-2
Potasyum TS EN ISO 9964-1
Karbonat TS 3790 EN ISO 9963-1
Bikarbonat TS 3790 EN ISO 9963-1
Klorür TS 4164 ISO 9297
Sülfat TS 5095
Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888
PH

TS EN ISO 10523

 

BETON KARMA SUYU ANALİZLERİ

>   Beton santrallerinin beton mamülleri üreticilerinin bims,parke ve bordür üreticilerinin beton karışımında kullanacağı suyun içerisinde bulunan istenmeyen maddelerin miktarı, çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların hızını ve hidratasyonunu etkilemektedir. Bunun için beton karışımında kullanılacak suyun analizinin yapılması gerekmektedir.

Yapılan analizler;

Ön Muayene TS EN 1008
Alkalinik Tayini TS 3790 EN ISO 9963-1
Klorür Tayini TS 4164 ISO 9297
Nitrat Tayini TS EN 6231
Sülfat Tayini TS EN 5095
Çinko Tayini  TS EN 3652
Fosfor Tayini TS EN ISO 6878
PH Tayini TS EN ISO 10523
Kurşun TS 4112

 

GERİ DÖNÜŞÜM

>   Geri dönüşüm suyu analizi beton santralleri, beton mamülleri üreticileri, bims, parke ve bordür üreticileri taş ve maden ocakları gibi yerlerde kullanılmış olan suyun tekrar kullanılabilir olmasını öğrenmek açısından yapılan analizlerdir.

Yapılan analizler;

Ön Muayene TS EN 1008
Alkalinik Tayini TS 3790 EN ISO 9963-1
Klorür Tayini TS 4164 ISO 9297
Nitrat Tayini TS 6231
Sülfat Tayini TS 5095
Çinko Tayini TS 3652
Fosfor Tayini TS EN ISO 6878
PH Tayini TS EN ISO 10523
Kurşun TS 4112

 

ATIK SU ANALİZİ

>

Atıksu Alkalinite Tayini - Potansiyometrik Metot TS 3790 EN ISO 9963‑1
Atıksu İletkenlik Tayini Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888
Atıksu Klorür Tayini Titrimetrik Metot TS 4164 ISO 9297
Atıksu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot TS 6231
Atıksu Sülfat Tayini Spektrometrik Metot TS 5095
Atıksu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metodu EN ISO 6878
Atıksu Ph Tayini Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523
Atıksu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D
Atıksu Krom (VI) Tayini Spektrometrik Metot SM 3500-Cr B
Atıksu Renk Tayini Spektrometrik Metot SM 2120 C
Atıksu Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Atıksu Metal Tayini (Arsenik(As),
Kurşun(Pb), Alimünyum(Al), Demir(Fe), Bakır(Cu), Krom(Cr), Nikel(Ni), Kadmiyum(Cd), Gümüş(Ag), Bor(B), Çinko(Zn), Mangan(Mn), Baryum(Ba), Stronsiyum(Sr), Kobalt(Co), Sodyum(Na), Fosfor (P), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Talyum (Tl), Galyum(Ga), Indiyum(In), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg)
 
Ön İşlem ( Nitrik Asitle Parçalama ) ICP-OES Metodu
SM 3030 E
TS EN ISO 11885
Atıksu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atıksu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metot SM 4500-O G
Atıksu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Kolorimetrik Metot SM 5220 D
Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi SM 5210 B
Atıksu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3 B SM 4500 NH3 F
Atıksu Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot SM 2540 F
Atıksu Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676
S.K.K.Y Numune alma ve analiz metotları tebliği (EK 1)
Atık Su Sülfit Tayini SM 4500 SO3-B
Atık Su Sülfür Tayini SM 4500 S2-D
Atık Su Nitrit Tayini SM 4500 NO2- B
Atık Su Florür Tayini SM 4500 F- B
ÖN İŞLEM DİSTİLASYON
 
SM 4500 F- D SPADNS METODU
Atık Su SERBEST VE TOPLAM SİYANÜR SM400 CN - C
ÖN İŞLEM DİSTİLASYON
 
SM 4500 CN - E KOLORİMETRİK METOT
Atık Su Fenol Tayini SM 5530 B
ÖN İŞLEM DİSTİLASYON
 
SM 5530 D SPEKTROFOTOMETRİK METOT
Atık Su Serbest Klor SM 4500 CL -G
DPD KOLORİMETRİK METOT
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın